Croeso i

SOUND PROGRESSION

Creu cyfleoedd ym myd cerddoriaeth sy'n ysbrydoli pobl ifanc

GRYMUSO
POBL IFANC

Datblygu hunan-hyder,gwytnwch a sgiliau drwy fynegiant creadigol cadarnhaol

RHAGLENNI
CYNHWYSOL

Amrywiaeth eang o brosiectau cerddoriaeth i bobl o bob gallu a chefndir

GWEITHWYR PROFFESIYNOL
O FYD CERDDORIAETH

Darperir ein gweithgareddau gan dîm o arbenigwyr profiadol o’r diwydiant cerddoriaeth

Amdanom Ni

Mae Sound Progression yn sefydliad yng Nghaerdydd sy’n ymroddedig i wella bywydau plant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai 10-25 oed ac o gefndiroedd amrywiol a/neu economaidd-gymdeithasol difreintiedig.

Rydyn ni’n hybu mynegiant cadarnhaol, grymuso a magu hyder trwy brosiectau cerddoriaeth a rhaglenni hyfforddi sy’n cael eu harwain gan ein cyfranogwyr. Rydyn ni’n darparu cyfleoedd i bobl ifanc o bob gallu a phrofiad cerddorol – o ddarpar ganwyr, sgwenwyr caneuon, rapwyr a bandiau i beirianwyr a chynhyrchwyr ac unrhyw un sydd eisiau archwilio eu creadigrwydd drwy gerddoriaeth.

Gyda chefnogaeth ein partneriaid yng Ngwasanaeth Ieuenctid Caerdydd rydyn ni’n cynnig rhaglenni pwrpasol wedi’u llunio’n arbennig ar gyfer ein cyfranogwyr. Mae ein gweithgareddau’n cael eu cynnal mewn stiwdios cerddoriaeth o’r radd flaenaf a chanolfannau ieuenctid a chymunedol ledled Caerdydd gan gynnwys Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelai, Hyb Llaneirwg, Canolfan Ieuenctid East Moors a The Powerhouse yn Llanedern.
+
GRYMUSO POBL IFANC
+
O SESIYNAU
O ADOLYGIADAU FFAFRIOL
+
O ORIAU MENTORA
MIS

Ein Rhaglenni

Agored i Bawb

Cyfle delfrydol i bawb gymryd rhan.
Mae ein gweithdai ‘Agored i Bawb’ yn cynnig sesiynau galw heibio i bobl newydd neu fynychwyr cyson. ‘Sdim ots faint o brofiad sydd gyda chi – mae gyda ni sesiwn i’ch siwtio chi!

Cyrsiau

Os ydych chi’n ddarpar berfformiwr, cynhyrchydd neu’n beirianydd, rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar-lein a/neu mewn canolfannau a stiwdios sy’n arwain at gymwysterau a gwobrau achrededig.

Screenshot 2020-05-22 at 21.40.15

Yr Academi

Datblygu ac arddangos talentau ifanc.
Mae ein Academi yn cynnig cyfle i chi greu cerddoriaeth wreiddiol a pherfformio mewn pob math o ddigwyddiadau a gwyliau.Beth rydyn ni’n ei gynnig

Screenshot 2020-06-04 at 08.03.20

Tîm Ymroddgar

Mae ein rhaglenni’n cael eu cyflwyno gan bobl broffesiynnol o’r diwydiant cerddoriaeth sydd ag amrywiaeth o arbenigeddau a sgiliau penodol. Maent yn bobl hawdd uniaethu â nhw ac yn wynebau cyfarwydd yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

IMG_0180

Stiwdios o’r Radd Flaenaf

Mae’r rhan fwyaf o’n sesiynau’n cael eu cynnal mewn stiwdios recordio proffesiynol sy’n cynnwys desgiau cymysgu, ystafelloedd recordio byw, systemau cynhyrchu cerddoriaeth o’r radd flaenaf ac amrywiaeth o feicroffonau ac offerynnau.

IMG_0751

Cefnogaeth i Bobl Ifanc

Rydyn ni’n hybu lles ac ansawdd bywydau pobl ifanc drwy sicrhau fod ein darpariaeth yn ateb eu gofynion ac yn gyfrwng iddyn nhw ddatblygu eu hunain a gwella eu rhagolygon.

Digwyddiadau Ar y Gorwel

Mae ein darpariaeth newydd gael llawer mwy!

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y ddarpariaeth gerddoriaeth yng nghanol prosiect Canol y Ddinas, GRASSROOTS, yn cael ei ail-greu. Yn ystod mis Chwefror, adnewyddodd ein tîm y stiwdios cerddoriaeth gan gynnwys yr ystafell reoli, ystafell fand byw a bwth lleisiol ac maent wedi adnewyddu'r ystafell gyfagos i mewn i hyfforddiant cerddoriaeth a gofod hyfforddi.
 
Byddwn yn darparu slotiau stiwdio cerddoriaeth am ddim i fandiau, cantorion, rapwyr a chynhyrchwyr 16-25 oed o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10:00-16:00. Monday -Fridays, 10:00-16:00. 
 

14-25 oed ac eisiau dysgu sut i greu curiadau, cofnodi traciau a gwneud fideo neu gael sesiynau stiwdio cerddoriaeth am ddim? 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein darpariaeth newydd yn ystod y dydd Rap Remedy yn parhau am ddwy flynedd arall diolch i gefnogaeth grant Pawb a’i Le Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.  

Grassroots, Canol y ddinas, CF10 2GG | Llun a Iau 10:00-16:00 (croeso i fandiau)
Clwb Bechgyn a Merched Grangetown CF11 7EJ | Llun & Merch, 12:00-17:00 (ynghyd â sesiynau gwneud fideos)
Canolfan Ieuenctid Llaneirwg, CF3 0EF | Maw & Gwe, 12:00-17:00
Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái, CF5 4DF | Gwe, 12:00-17:00

Immersed! Festival returns in March 2022 bigger, louder than ever and carrying an important sustainability message. They are joining forces with the iconic BBC Radio 6 Music to showcase the best of South Wales’ vibrant music scene across three fringe events in support of 6 Music’s first Festival in Cardiff. Featuring five stages & over 60 artists join us at renowned Cardiff venues Tramshed & CULTVR Lab plus online while Immersed TV hijacks your screens with an interactive live streaming event all in aid of Teenage Cancer Trust

The Immersed! Music Festival is curated and organised by students from the School of Music & Sound at the University of South Wales.

Immersed! 2022 reaches its finale on Thursday 31st March at Europe’s first performance space dedicated to shared virtual reality experiences, CULTVR Lab.  The lineup features the best of Cardiff’s alternative music scene, including Black Elvis, Telgate, Shlug, Motel Thieves, Nookee, Daytona Black, Murder Club, Silent Forum, Breichiau Hir a SYBS from Libertino Records. Also this year we have an array of up and coming young artists from Cardiff’s own Sound Progression stable on their own dedicated stage at the event. Plus CULTVR Lab’s 360-degree video dome immerses the audience in a multisensory audio-visual experience

Mae'n bleser gennym fod yn gweithio gyda nhw Ministry of Life a chefnogi eu Youth Music Conference yn
Undeb Myfyrwyr Caerdydd ar 12 Medi 14:00-19:00
Ymunwch â ni am sgyrsiau panel, gweithdai a pherfformiadau.
Mae tocynnau am ddim ond yn gyfyngedig.
 

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk

© Copyright Sound Progression Ltd. All Rights Reserved