TIWTORIALAU

Cymerwch gip ar ein tiwtorialau fideo. Mae aelodau ein tîm wedi eu paratoi’n arbennig – i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau. Maen nhw’n para rhwng 3 – 10 munud ac yn cynnwys sesiynau ar chwarae gitâr, cynhesu’r llais cyn canu, creu curiadau gyda FL Studio, thechnegau lleisiol a gweithdai recordio. 

Dysgu chwarae’r gitâr-deg cam hawdd

Gynhesu’r llais gyda Hollie Clark

Creu curiadau gyda FL Studio - Kyle 

Cyfres o dechnegau lleisiol gyda Benn

Gweithdai recordio gyda Benn

Sound Progression

Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) yw Sound Progression a gofrestrwyd ym mis Awst 2020.   

Rhif elusen 1190897

Dilynwch Ni ar Gyfryngau Cymdeithasol!


info@soundprogression.co.uk

© Copyright Sound Progression Ltd. All Rights Reserved